video
5.0

Tripadvisor

50000 ՀՀ դրամ

Tripadvisor -ում կազմակերպության գրանցում , կամ առկա հաշվի կարգավորումներ։

Tripadvisor - բրենդավորում (դիզայն)։

Tripadvisor - թարմացումներ (կոնտենտ, լուսանկարներ և այլն)։


Պորտֆոլիո
Կատեգորիա: Master marketing
  • Tripadvisor -ում կազմակերպության գրանցում , կամ առկա հաշվի կարգավորումներ։
  • Tripadvisor - բրենդավորում (դիզայն)։
  • Tripadvisor - թարմացումներ (կոնտենտ, լուսանկարներ և այլն)։
  • Tripadvisor -ում թիրախավորված վճարովի գովազդի տեղադրում։
  • Ծառայությունը մատուցվում է օնլայն եղանակով ՝ առանց մեր գրասենյակ այցելելու։