video
5.0

Բուկլետի Գրաֆիկ Դիզայն՝ Standard

15000 ՀՀ դրամ

Պատրաստվում է՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված լոգոտիպի (վեկտորային ֆայլ ) և ինֆորմացիայի հիման վրա (բուկլետի ոճի նկարագրություն կամ այլ բուկլետների օրինակներ, ռեկվիզիտներ՝ կազմակերպության տվյալներ)։

Բուկլետը պատրաստվում է 3 օրինակից և ներկայացվում պատվիրատուին։

Պատվիրատուի կողմից ընտրված ՝ բուկլետի տպագրական ֆայլերը հանձնվում են օնլայն տարբերակով, նրա էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով։


Պորտֆոլիո
Կատեգորիա: Master design
  • Պատրաստվում է՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված լոգոտիպի (վեկտորային ֆայլ ) և ինֆորմացիայի հիման վրա (բուկլետի ոճի նկարագրություն կամ այլ բուկլետների օրինակներ, ռեկվիզիտներ՝ կազմակերպության տվյալներ)։
  • Բուկլետը պատրաստվում է 3 օրինակից և ներկայացվում պատվիրատուին։
  • Պատվիրատուի կողմից ընտրված ՝ բուկլետի տպագրական ֆայլերը հանձնվում են օնլայն տարբերակով, նրա էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով։
  • Պատրաստման առավելագույն ժամկետ ՝ 3 օր ։