video
5.0

Brand Book Business

650000 ՀՀ դրամ

Ընկերության անվան ստեղծում։ Պատրաստվում է՝ ընկերության անվան և հիմնական գործունեության տեսակի հիման վրա։

Ներառվում է ՝ Ֆիրմային ոճի ստեղծում և մշակում։ Ֆիրմային ոճի հիման վրա , բրենդ բուքի օգտագործման կանոնադրության ներդրում։

Բացվածք ՝


Պորտֆոլիո
Կատեգորիա: Master branding
  • Ընկերության անվան ստեղծում։ Պատրաստվում է՝ ընկերության անվան և հիմնական գործունեության տեսակի հիման վրա։
  • Ներառվում է ՝ Ֆիրմային ոճի ստեղծում և մշակում։ Ֆիրմային ոճի հիման վրա , բրենդ բուքի օգտագործման կանոնադրության ներդրում։
  • Բացվածք ՝
  • Օրիգինալ Լոգոտիպ։ Օրիգինալ կարգախոս։
  • Տառատեսակների և ֆիրմային ոճի օգտագործման կարգի ստեղծում ։
  • Այցեքարտերի , բուկլետների , գովազդային պաստառների և ատրիբուտների (օրացույց , բլոկնոտ, գրչատուփ ,գրիչ , բաժակ, ժամացույց և այլն ) ՝ ֆիրմային ոճին համապատասխանող ձևաչափի ստեղծում և դիզայն ։
  • Ֆիրմային համազգեստի ՝ ձևաչափի ստեղծում և դիզայն , համապատասխանող ֆիրմային ոճին ։
  • Մտավոր սեփականության պետական գործակալությունում՝ բրենդ բուքի գրանցման համար փաստաթղթերի կազմում և դրանց ներկայացում, գործընթացի ամբողջական վերահսկում մինչ գործակալությունում , մտավոր սեփականության վերջնական գրանցումը։
  • Պատրաստման առավելագույն ժամկետ ՝ 20 օր։
  • Վերը նշված ժամկետը՝ վերաբերում է բրենդ բուքի պատրաստմանը։ Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում՝ մտավոր սեփականության պետական գործակալության կողմից, լոգոտիպի մտավոր սեփականության հաստատման ժամկետի համար։