video
5.0

Logo Business

170000 ՀՀ դրամ

Լոգոտիպ Բիզնես ՝

Պատրաստվում է ՝ մեր մտահաղացմամբ , հաշվի առնելով պատվիրատուի կազմակերպության անվանումը և հիմնական գործունեության տեսակը։

Լոգոտիպը պատրաստվում է 5 օրինակից և ներկայացվում պատվիրատուին։


Պորտֆոլիո
Կատեգորիա: Master branding
  • Լոգոտիպ Բիզնես ՝
  • Պատրաստվում է ՝ մեր մտահաղացմամբ , հաշվի առնելով պատվիրատուի կազմակերպության անվանումը և հիմնական գործունեության տեսակը։
  • Լոգոտիպը պատրաստվում է 5 օրինակից և ներկայացվում պատվիրատուին։
  • Լոգոտիպի օրինակներից մեկը ընտրելուց հետո ՝ կատարվում է վերջնական մշակում ՝ այնքան ժամանակ մինչև այն արժանանա պատվիրատուի հավանությանը։
  • Մտավոր սեփականության պետական գործակալությունում՝ լոգոտիպի գրանցման համար փաստաթղթերի կազմում և դրանց ներկայացում, գործընթացի ամբողջական վերահսկում մինչ գործակալությունում , մտավոր սեփականության վերջնական գրանցումը։
  • Պատրաստման առավելագույն ժամկետ ՝ 15 օր ։
  • Վերը նշված ժամկետը՝ վերաբերում է լոգոտիպի պատրաստմանը։ Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում՝ մտավոր սեփականության պետական գործակալության կողմից, լոգոտիպի մտավոր սեփականության հաստատման ժամկետի համար։